Byggstädning

Att genomföra en byggstädning kräver en viss kompetens men även en stor kunskap kring hur farligt byggmaterial ska hanteras och hur skyddsutrustning ska användas. Vi har erfarna och utbildade städare som kan hjälpa er med byggstädning. Läs mer om byggstädning här.

Putsarkungen Omslagsbild

Byggstädning är ett stort område som kan omfatta en finstädning av en bostad efter att man utfört en renovering hemma men även löpande städning på en byggarbetsplats. Det är vanligt att man genomför en byggstädning inför besiktningar då olika delar av ett byggprojekt är klart.

Byggstädning kan även omfatta städning av allmänna utrymmen på en byggarbetsplats men även genomförandet av en finstädning inför att de nya boende ska flytta in.

Att genomföra en byggstädning

När ni anlitar oss på Putsarkungen för er byggstädning kan vi erbjuda er ett flertal städtjänster som gör ert arbete enklare. Vi utför grovstädning av byggarbetsplatser inför exempelvis besiktningar men kan också hjälpa er med allmän städning av omklädningsrum, byggbodar, kontor och matrum.

Efter avslutat projekt kan vi också erbjuda er tjänster som finstädning och fönsterputsning inför att de nya boende ska flytta in.

Grovstädning inför besiktningar

När vissa delprojekt är slutförda på en byggarbetsplats krävs oftast att det sker en besiktning av dessa innan hantverkarna kan fortsätta med nästa del i projektet. Inför en besiktning behöver man genomföra en byggstädning så att besiktningsmän kan komma åt ordentligt för att inspektera arbetet.

En byggstädning sker även efter att exempelvis snickarna är klara med uppsättande av väggar så att målarna kan ta vid och börja spackla och måla väggarna.

Det innebär vanligtvis att allt byggavfall transporteras iväg för källsortering och senare till återvinning. Utöver det dammsuger vi golv som eventuellt även fukttorkas och ser till att väggar avtorkas för att avlägsna damm.

Allmän städning av byggarbetsplatser

Utöver att en byggarbetsplats behöver grovstädas så finns det även allmänna utrymmen som behöver städas som exempelvis byggbodar, omklädningsrum, kontor och matplatser. När ni anlitar oss på Putsarkungen för er byggstädning kan vi också åta oss löpande städning av allmänna utrymmen.

Finstädning inför inflyttning

Efter att hela byggprojektet är avslutat kan vi åta oss att genomföra en finstädning av bostäder och kontorslokaler inför att de nya hyresgästerna eller ägarna ska flytta in. Det innebär att vi genomför en grundlig storstädning så att utrymmena är rena och väldoftande.

Anlita oss för er byggstädning

Om ni behöver hjälp med byggstädning kan ni vända er till oss på Putsarkungen som har utbildade och erfarna städare som genomgått utbildningar kring bland annat hantering av farligt byggavfall. Våra städare använder sig av skyddsutrustning för att minimera risken för skador samtidigt som städningen utförs kontrollerat och enligt de miljöregler som finns.

Våra städare håller en hög servicenivå, är lyhörda och punktliga vilket innebär att de alltid finns på plats exakt då städning behöver utföras inför exempelvis en besiktning.

Ni är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med byggstädning på er byggarbetsplats.

Boka fönsterputs online
Du kan enkelt boka din fönsterputsning via vårt digitala bokningssystem.