Facebook Pixel

Integritetspolicy

Personuppgiftansvarig

Putsarkungen AB, 556904-6740, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Företag
Putsarkungen AB
Organisationsnummer
556904-6740
Adress
Ringborregatan 1a, 721 34 Västerås, Sverige
Telefon
072-010 99 90

Personuppgiftspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Putsarkungen AB samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan hantera dem. Vi försöker även beskriva våra behandlingsaktiviteter så tydligt och transparent som möjligt.

Hur vi hanterar dina personuppgifter?

Vi på Putsarkungen AB prioriterar din dataskydd och integritet högt. Dina personuppgifter skyddas noggrant genom flera säkerhetsåtgärder. All dataöverföring sker bakom SSL och andra säkerhetscertifikat för att säkerställa att informationen förblir konfidentiell och integriteten bevaras.

Vår databas är skyddad med stark lösenordshantering och avancerad krypteringsteknik, samt tvåvägsautentisering för att förhindra obehörig åtkomst. Dessutom genomförs regelbunden säkerhetskopiering av all data för att skydda mot dataförlust och för att möjliggöra återställning i händelse av en incident.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Kontakta [email protected] om du vill få din fullständiga data som vi har om dig. Du får den information inom 30 dagar och via mail.

Kolla nedan under "Formulär" nedanför för att se vilka personuppgifter vi samlar in (det varierar från formulär).

Rättigheter över dina data

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas.

 • Konto: Om du har ett konto kopplat till denna webbplats kan du begära de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss**.
 • Kommentarer: Om du har skrivit kommentarer på Putsarkungen ABs hemsida kan du begära att vi tar bort alla kommentarer du har skrivit*.
 • Kontaktformulär: Om du har skickat in ett kontaktformulär kan du begära att vi tar bort alla uppgifter du har skickat in*.

*Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala eller säkerhetetsskäl.

** Detta gäller om Putsarkungen AB använder Smart Appen som tillhandahålls av Smartproduktion Sverige AB.

Kontakta [email protected] eller skicka in en data begäran här om du vill utöva dina rättigheter.

Varför behandlar vi på Putsarkungen AB personuppgifter?

På Putsarkungen AB behandlar vi personuppgifter för att effektivt kunna hantera och betjäna våra kunder (och potentiella kunder). Tillgången möjliggör för oss att bearbeta kundförfrågningar, hantera kundrelationer och tillhandahålla nödvändig hjälp och support.
Om du som kund väljer att inte fortsätta med våra tjänster, kommer vi att radera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, för att respektera din integritet och dina rättigheter.*

*Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala, säkerhetetsskäl eller med överrenskommelse med dig.

Rutiner och kontroller över personuppgifter

Vi får genom plattformen som Smartproduktion (leverantör) tillhandahåller ett mail varje kvartal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) om genomgång av personuppgifter där vi rensar bort personuppgifter som inte längre är relevanta.

Information angående Cookies och delning av data

Vad är en Cookie?

Cookies är små textfiler som lagras i webbläsarens katalog på en dator. De hjälper webbplatsleverantörer med saker som att förstå hur människor använder en webbplats, komma ihåg en användares inloggningsuppgifter och lagra webbplatsinställningar. Putsarkungen AB använder cookies samt liknande tekniker (t.ex. URL-spårning, lokal lagring). För ändamålet med denna cookiepolicy inkluderas sådana tekniker i termen "cookies".

Använder ni Cookies?

Ja. Vi använder cookies i enlighet med vår Integritetspolicy för att:

 • säkerställa att våra tjänster fungerar korrekt,
 • upptäcka och förhindra bedrägerier och överträdelser av våra användarvillkor,
 • förstå hur besökare använder och interagerar med vår webbplats,
 • annonsera våra produkter och tjänster, där det är tillåtet, och
 • analysera och förbättra våra tjänster och din webbplatsupplevelse.

Vem sätter Cookies till webbplatsen?

Det finns två huvudtyper av cookies som kan användas:

 • Förstapartscookies: dessa cookies sätts och läses av Putsarkungen ABs hemsida direkt när du använder våra tjänster.
 • Tredjepartscookies: dessa cookies sätts inte av Putsarkungen ABs hemsida, utan av andra företag som Google eller Facebook, för ändamål som webbplatsanalys och marknadsföring. Se ytterligare detaljer nedan om hur du hanterar dessa cookies.

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Formulär för företag

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Beskrivning
 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Uppskattad städyta (m2)
 • Sitter fönstrena svåråtkomligt så att stege behövs?
 • Företagsnamn/förening
 • Företagsnamn/förening
 • Adress, ort & postnummer
 • Namn på kontaktperson
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Vad önskar ni få hjälp med?
 • E-postadress
 • Uppskattad glasyta (m2)
 • Övrig information
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Kopia av Snöröjning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vill du ha en kostnadsfri fuktbesiktning?
 • Vilka tjänster vill du ha hjälp med?
 • Byggnadsår för fastigheten?
 • Vill du ha en fuktmätning?
 • Beskriv projektet
 • När behöver du hjälp?
 • För vilken typ av fastighet gäller det?
 • Adress
 • Fullständigt namn
 • Postnummer och ort
 • Organisationsnummer
 • Ort
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vart når vi dig enklast?
 • Företagsnamn
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär för byggstäd

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilken typ av fastighet ska byggstädningen ske?
 • Hur stor yta skall städas?
 • Övriga uppgifter
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Hur många rum skall städas?
 • Skall några farliga material hanteras, exempelvis asbest?
 • Företagsnamn
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Namn på kontaktperson
 • Ort
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär för flyttstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Ort
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Hur stor yta skall städas?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Antal
 • I vilket typ av fastighet ska städningen utföras?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Beskrivning av städuppdraget
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
Kolla in formuläret här
Formulär för golvvård

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Önskar ni testa vår prova-på-städning?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilket typ av golv gäller det?
 • Hur många m2 är golvet du önskar behandla?
 • Hur många rum gäller det?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Ort
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Formulär för hemstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Ort
 • Postnummer
 • Hur ofta önskar ni hjälp med hemstäd?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur stor yta ska städas?
 • Hur många rum gäller det?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Önskar ni testa vår prova-på-städning?
Kolla in formuläret här
Formulär för kontorsstäd

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur stor yta ska städas?
 • Hur många rum gäller det?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Hur ofta önskar ni hjälp med kontorsstäd?
 • E-postadress
 • Adress
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Rubrik till fält #6
 • Namn på kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Ort
Kolla in formuläret här
Formulär för rengöring av solpaneler

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Hur stor anläggning gäller det?
 • Hur många paneler skall rengöras?
 • Hur många rum gäller det?
 • Vilken typ av fastighet sitter solpanelerna på?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Ort
Kolla in formuläret här
Formulär för storstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Hur många trappor gäller det?
 • Hur ofta önskar ni hjälp med storstädning?
 • Hur stor yta ska städas?
 • Hur många rum gäller det?
 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Ort
Kolla in formuläret här
Formulär för trappstädning

För din trygghet är givetvis offerten och prisförslaget kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till offerten. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
 • Hur ofta önskar ni hjälp med trappstädning?
 • Hur många trappor gäller det?
 • Övriga uppgifter
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn / Namn förening
 • Adress
 • Ort
 • Namn kontaktperson
 • E-postadress
 • Organisationsnummer
Kolla in formuläret här
Ändra abonnemang

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Vad önskar du ändra med ditt nuvarande abonnemang?
 • Adress, ort & postnummer
 • Postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Adress, ort & postnummer
 • Ort
Kolla in formuläret här
Kontakta oss formulär

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Meddelande
Kolla in formuläret här
Popup fönsterputs formulär

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • När vill du bli kontaktad?
 • E-postadress
 • Ort
Kolla in formuläret här
Mindre fönsterputs formulär

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Fullständigt namn
 • Postnummer & ort
 • När vill du bli kontaktad?
 • Ort
 • Postnummer
Kolla in formuläret här
Fönsterputs formulär

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Ort
 • Postnummer
 • Fullständigt namn
 • Vad behöver du hjälp med?
 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Beskrivning
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Sitter fönstrena svåråtkomligt så att stege behövs?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Hur många fönster gäller det?
Kolla in formuläret här
Fönsterputs Villa i Västerås

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur många fönster önskar ni putsade?
 • Utseende på fönstren?
 • Hur många sidor ska putsas per fönster?
 • Höjd
 • Adress
 • För- och efternamn
 • Efternamn
 • Adress
 • Ort
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Stad
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Nödvändiga Cookies

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering, formulären och åtkomst till säkra områden av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Cookie Constant från Orest Bida

Används för att spara cookieinställningar som Cookie. Cookie Constant från Orest Bida är utformat för att vara i linje med GDPR, CCPA och andra integritetslagar.

Formulären på putsarkungen.se

Används för att spara formulärdata och krävs för att formulären ska fungera korrekt.

Intern spårning

Vi kräver att språra genom intern mjukvara (delas aldrig till tredjepart) för att förstå hur användare interagerar med webbplatsen.

Språkinställningar

Används för att spara språkinställningar i lokal lagring och krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt för användaren.

Personalisering & analys

Dessa cookies används för att förbättra funktionaliteten och prestandan på webbplatsen. De hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen och att förbättra användarupplevelsen.

Google Analytics

Google Analytics används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Google Analytics
Google Search Console

Google Search Console används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Google Search Console
Fullstory

Fullstory används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Fullstory

Marknadsföring

Dessa cookies används för att spåra användare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Meta (Facebook & Instagram)

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Meta (Facebook & Instagram)
Google Ads

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Google Ads
Linkedin

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Linkedin
Vimeo

Används för att spåra, analysera och förbättra tjänsten. Används för att analysera webbplatsens och filmens användning.

Läs vidare hos Vimeo

Smartproduktion Sverige AB

Smartproduktion ligger bakom plattformen som hemsidan Putsarkungen ABs hemsida (putsarkungen.se) använder. Plattformen lagrar informationen i säkra servrar och följer GDPR och andra lagar för att skydda dina personuppgifter.

Hur kontaktar jag Smartproduktion Sverige AB?

Du kan kontakta Smartproduktion Sverige AB på [email protected] om du har frågor om dina personuppgifter.

Hur lagras personuppgifterna på plattformen?

Personuppgifterna lagras i säkra servrar, krypterade och med tvåvägsautentisering för att skydda mot obehörig åtkomst. Företaget Putsarkungen AB har tillgång till personuppgifterna för att kunna hantera dem.

Hur får jag ut mina personuppgifter från plattformen?

Du kan begära att få ut dina personuppgifter från plattformen genom att kontakta Putsarkungen AB.

Hur får man bort sina personuppgifter från plattformen?

Putsarkungen AB kommer enligt GDPR och denna integritetspolicy att radera dina personuppgifter via plattformen och mail om du begär det. Får du inte hjälpen du behöver kan du kontakta Smartproduktion Sverige AB på [email protected] så hjälper de dig.

Frågor och svar

Här kommer vanliga frågor och svar om cookies och integritetspolicyn.

Använder ni cookies?

Ja, vi använder cookies i enlighet med vår integritetspolicy.

Vilka cookies använder ni?

Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies.

Hur kan jag hantera cookies?

Du kan hantera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Hur länge sparas cookies?

Cookies sparas i enlighet med vår integritetspolicy.

Vad händer om jag inte accepterar cookies?

Om du inte accepterar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera.

Hur kan jag hantera cookies på hemsidan putsarkungen.se?

Du kan hantera dina cookies på webbplatsen putsarkungen.se genom att klicka här: Cookies-inställningar.

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.