Var vänlig välj ditt område

och läs mer om hur vi arbetar eller vad vi kan erbjuda dig i respektive område.
Vi har inga dolda avgifter så som inställelse- och administrationsavgift m.m.

Vi ställer alltid höga krav på våra fönsterputsare de måste ha flerårig erfarenhet av fönsterputsning för att få arbeta självständigt hos oss. Nya fönsterputsare får genomgå Ivan Pleinadius tuffa och högkvalitativa grundutbildning till att börja med.
Sedan får lärlingen gå sida vid sida med en erfaren och av Ivan godkänd putsare, minst ett år framöver. Lärlingen blir certifierad fönsterputsare först efter att Ivan har godkänt lärlingens arbete.
Alla våra fönsterputsare deltar i fönsterputs-SM.

Putsarkungen AB har av städföretagens riksorganisation blivit auktoriserat städföretag. Auktorisationen innebär att föreningen har kontrollerat företaget att gällande kriterier uppfyllts och får använda sig av auktorisationsmärket SFRO.

Område

Kundtjänst

Putsarkungen AB

Tillgänglig
Tillgänglig mån-fre 07.00-16.00

Telefon
Telefon: 0720-10 99 90

Epost
info@putsarkungen.se