Miljön är viktig för Putsarkungen AB.

Vår filosofi är att ingenting får slängas; allt kan återanvändas. På samtliga arbetsplatser är refillsystemet i bruk. Inga tomma flaskor lämnas kvar eller hamnar i soporna. Våra städledare ser till att allt obrukbart material hamnar på återvinningsstationer hos våra leverantörer. Därmed minskas avfallsmängden betydligt. Vi samarbetar bara med leverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav. Vår personal har lång erfarenhet inom städ. Alla våra tjänster utförs med kvalitetsgaranti. Du skall vara 100% nöjd. Inget uppdrag är för svårt. Vi har personal som alltid gör det lilla extra.

Vi har som mål att ISO-Certifiera oss.

Vi tänker på miljön

Idag bjuder den miljötänkande marknaden på städalternativ där man utesluter eller minskar bruket av kemikalier.

Vi strävar alltid efter att minska eller utesluta kemikalier.Sträng kontroll på inköp av kemikalier. Inköp av material som är energi- och kemikaliesnåla.

I vissa jobb krävs att vi använder kemikalier för att få riktigt rent. Hårt smutsade ytor i industrilokaler samt klassade ytor inom läkemedelsindustrin är bra exempel.

Vår inköpsavdelning inhandlar alltid miljömärkta medel som är märkta med Svanen, Bra miljöval och/eller Naturskyddsföreningens märkning.

Vi engagerar och utbildar vår personal att arbeta extra miljövänligt så att deras arbete skall påverka miljön minimalt. Det innebär att vi följer noga doseringar angivna på produkterna. Vi har personal i företaget som utbildar inom miljö och arbetsmiljö.

Avfall hanteras extremt miljövänligt. Alla delar av vår verksamhet skall ta hänsyn till miljön för att förebygga föroreningar och sträva mot en ständig förbättring.

Vi följer och strävar efter att ligga längre fram än miljölagstiftningen samt andra riktlinjer, krav och rekommendationer som berör verksamheten.

Information rörande vårt miljöarbete skall vara öppet och tillgängligt för kunden.

Genom ett större användande av microfibermaterial har vi minskat vårt användande av kemikalier avsevärt.

Kontakt

Putsarkungen AB

Tillgänglig
Tillgänglig mån-fre 07.00-17.00

Telefon
Telefon: 0720-10 99 90

Epost
info@putsarkungen.se