Putsarkungen AB står för kvalité , kvalité har alltid varit den röda tråden i företaget.

Policy

Kvalité är att göra våra kunder nöjda, Putsarkungen AB mål är att våra kunder ska vara nöjda efter varje utfört arbete, inom både städning och fönsterputsning.

Uppföljningen sker på sådant sätt att fönsterputsarna besiktar på plats sina kamraters jobb. Sedan åker även våra arbetsledare ut och gör stickprov/besiktning under arbetet och efter arbetets utförande. Vi har även en uppföljning av kvalitén, en enkät som ifylls av projektansvarig och sedan så följer vi upp och utvärderar svaren på våra ledningsmöten som hålls varje månad.

Putsarkungen AB står för kvalité , kvalité har alltid varit den röda tråden i företaget.

Kvalité är att göra våra kunder nöjda, Putsarkungen AB mål är att våra kunder ska vara nöjda efter varje utfört arbete, inom både städning och fönsterputsning.

Vi arbetar med kvalitet i alla led. Vi ska alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål och behov, så att de blir nöjda. Vi ska utför vårt arbete i rätt tid samt att resultatet blir enligt kundens önskemål.

PutsarKungen uppfyller sina uppdragsgivares förväntningar genom kundfokus. Kundens mål med städningen blir till vårt mål och vi gör allt för att kunden ska bli nöjd. Vårt kvalitetsarbete handlar i huvudsak om genomförande. För att göra ett ständigt förbättringsarbete möjligt så har vi bra arbetsledning, återkommande utbildning, och egenkontroller samt kontinuerlig utvärdering av genomförda städinsatser. Målet är nöjda kunder vilket ger oss trygghet som företag. Sunt miljötänkande är en förutsättning för att göra ett bra arbete. Vi vill ge kunderna en ren arbetsmiljö utan att för den delen bekosta miljön.

Vi vill att du ska känna dig mer än nöjd efter vårat besök, skulle du som kund känna att allt inte står rätt till så är vi alltid öppna för förslag av dig som kan förbättra vårat arbetssätt och göra jobbet så smidigt och utförligt som möjligt enligt dina önskemål.

Putsarkungen AB utbildar sin personal från dag ett, vi strävar efter att alltid ha hög kompetens inom Städningen och Fönsterputsningen. Vi vill att våra kunder alltid ska känna sig glada o nöjda över vårt arbete, vi skräddarsyr arbetet efter kundens behov och det som ni vill ha utfört och det gör vi alltid med högsta möjliga kvalité.

Vi har möte en gång i veckan med medarbetarna och 1 gång i månaden med ledningen för att följa upp arbeten som vi har gjort och vad som komma skall.

Vi tycker att erfarenhet är en viktig del av ett fungerande arbetssätt men även nytänkande är en del av Putsarkungen AB’s filosofi.
Putsarkungen AB tycker att det är viktigt att ha en bra medling mellan varandra detta är några saker vi tar på stort allvar:

Snabb Kontakt & Återkoppling.

Snabb förbättring/justering om ni har några synpunkter på arbetet.

Bra Kundbemötande & Service

Kundnöjdhet & Garanti om kunden ej är nöjd.

Utveckling av tjänster & Anpassning

Tidshållning och korrekt utfört arbete.

Lång erfarenhet & Utbildning av personal.

Kontakt

Putsarkungen AB

Tillgänglig
Tillgänglig mån-fre 07.00-17.00

Telefon
Telefon: 0720-10 99 90

Epost
info@putsarkungen.se

Ägare

Ägare/VD
Marianne Pettersson

Driftchef

Ivan Pleinadius
Ägare/Driftchef