Företaget PutsarKungen startade sin verksamhet i början av år 2010.
Företaget drivs av Marianne Pettersson, VD, som har bred erfarenhet och kompetens inom städyrket. Marianne är flerfaldig världsmästare i fönsterputsning och har tävlat både i VM och SM i fönsterputsning. Ivan Pleinadius är driftansvarig på företaget. Ivan är dessutom dubbel svensk mästare och guldmedaljör och bronsmedaljör i VM inom fönsterputsning. Ivan har 27 års erfarenhet som fönsterputsare och har även jobbat som arbetsledare i 7 år.
Vårt arbetssätt är väl beprövat med arbetare som har lång erfarenhet när det gäller fönsterputs vi finns i Västmanland, Uppland, Gävleborg.

Gävleborgs städer: Gävle,Sandviken,Hudiksvall,Bollnäs och Söderhamn med omnejd utför vi all slags fönsterputsning.

Uppland städer:Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar med omnejd utför vi all slags fönsterputsning och golvvård.

Västmanland städer: Västerås, Köping, Hallstahammar, Surahammar och Kvicksund med omnejd utför vi all slags fönsterputsning och golvvård.

Städ (endast Västmanland)

PutsarKungen är ett auktoriserat städföretag Putsarkungen AB har av Städföretagens Riksorganisation blivit auktoriserat städföretag. Auktorisationen innebär att föreningen har kontrollerat företaget att gällande kriterier uppfyllts och får använda sig av auktorisationsmärket SFRO.

Kollektivavtal
Putsarkungen AB har kollektivavtal med Almega. Det är viktigt för oss att våra medarbetare känner sig trygga i sin anställning.

Ansvarsförsäkring
Som kund hos oss ingår alltid ansvarsförsäkring om en olycka sker.
Våra anställda har även en HLR-utbildning.

7

 

Vår filosofi är att ingenting får slängas; allt kan återanvändas. På samtliga arbetsplatser är refillsystemet i bruk. Inga tomma flaskor lämnas kvar eller hamnar i soporna. Våra städledare ser till att allt obrukbart material hamnar på återvinningsstationer hos våra leverantörer. Därmed minskas avfallsmängden betydligt. Vi samarbetar bara med leverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav. Vår personal har lång erfarenhet inom städ. Alla våra tjänster utförs med kvalitetsgaranti. Du skall vara 100% nöjd. Inget uppdrag är för svårt. Vi har personal som alltid gör det lilla extra.

Vi har som mål att ISO-Certifiera oss.

Vi tänker på miljön

Idag bjuder den miljötänkande marknaden på städalternativ där man utesluter eller minskar bruket av kemikalier.

Vi strävar alltid efter att minska eller utesluta kemikalier.Sträng kontroll på inköp av kemikalier. Inköp av material som är energi- och kemikaliesnåla.

I vissa jobb krävs att vi använder kemikalier för att få riktigt rent. Hårt smutsade ytor i industrilokaler samt klassade ytor inom läkemedelsindustrin är bra exempel.

Vår inköpsavdelning inhandlar alltid miljömärkta medel som är märkta med Svanen, Bra miljöval och/eller Naturskyddsföreningens märkning.

Vi engagerar och utbildar vår personal att arbeta extra miljövänligt så att deras arbete skall påverka miljön minimalt. Det innebär att vi följer noga doseringar angivna på produkterna. Vi har personal i företaget som utbildar inom miljö och arbetsmiljö.

Avfall hanteras extremt miljövänligt. Alla delar av vår verksamhet skall ta hänsyn till miljön för att förebygga föroreningar och sträva mot en ständig förbättring.

Vi följer och strävar efter att ligga längre fram än miljölagstiftningen samt andra riktlinjer, krav och rekommendationer som berör verksamheten.

Information rörande vårt miljöarbete skall vara öppet och tillgängligt för kunden.

Genom ett större användande av microfibermaterial har vi minskat vårt användande av kemikalier avsevärt.

Abonnemang


Putsarkungen AB erbjuder ett fönsterputsabonnemang till ett bra pris med högsta kvalitet.

Läs mer.

RUT avdraget finns kvar!
Tryck här för mer info.

Referenser

Avorum
Byggessen
Nybyggarn
Qtagg
NCC
Landstinget Västmanland
Attendo
ronald mcdonald
Sodexo